ضد عفونی معابر و مکانهای عمومی شهرجدید امیرکبیر برای دومین بار بعد از انتشار ویروس کرونا به همت شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21118
کد خبر
21118