اخطار

بدین‌وسیله به اطلاع متقاضیان واجد شرایط برای اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید کشور می‌رساند: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آن‌ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد.

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده در طرح اقدام ملی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

  1. اصل و فایل اسکن از اصل تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم 200k )
  2. اصل و فایل اسکن از اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم   200k)
  3. اصل و فایل اسکن از اصل گواهی کفالت(سرپرستی) درصورت ضرورت( فرمت JPG با حجم 200k)
  4. اصل و فایل اسکن از اصل گواهی سابقه سکونت در پنج سال اخیر(گواهی اشتغال به کار، گواهی تحصیل فرزندان، سابقه بیمه)( فرمت JPG با حجم k200)
  5. تعهدنامه محضری مبنی بر دارا بودن شرایط فرم تعهد نامه متقاضی طرح اقدام ملیحهت دانلود کلیک کنید