به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر دکتر اکبری عضو هیئت مدیره به اتفاق دکتر غیاثی مدیر کل حقوقی و واملاک شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید روزچهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۵ از شهر جدید امیرکبیر ومهاجران بازدید کردند دراین سفر یکروزه از پروژه های عمرانی ومشارکتی، مسکن مهر،آماده سازی طرح اقدام ملی بازدید میدانی به عمل آوردند.

جلسه هماهنگی بین دستگاههای زیربط جهت جابجایی تاسیسات در مسیر زیر گذر ورودی شهر روزیک شنبه مورخ ۹۹/۵/۱۲ با حضور مهندس کریمی معاونت شهرسازی مهندس رکاب طلایی رئیس شهرسازی مهندس رحیمی کارشناس فنی واجرایی شرکت عمران ومشاور پروژه شرکت ره پی طرح و نمایندگان اداره مخابرات استان ،شرکت توسعه و زیرساخت، شرکت گاز درسالن جلسات برگزار گردید ومحل دقیق جابجایی تاسیسات برروی نقشه های طرح مشخص گردیدو صورت جلسه نهایی به امضای طرفین رسید و نیز مقرر گردید نهایتا تا آخر هفته آتی شرکت های دارای تاسیسات برآورد انجام کار را با پیوست جزئیات به شرکت عمران ارائه دهندتابعد از انتخاب پیمانکار و هماهنگی های لازم جابجایی تاسیسات انجام گیرد ودر پایان هم حاضرین از محل بازدید میدانی به عمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21604
کد خبر
21604