عملیات اجرای قالب بندی ستون های ۲۰۰واحد طرح اقدام ملی تامین مسکن در شهر جدید امیرکبیر

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21972
کد خبر
21972