کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف از این بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آن کسی است که بخشیده می شود
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19735
کد خبر
19735