فراخوان عمومی فروش زمین و واحدهای تجاری احداث شده 

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20616
کد خبر
20616