متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن مهر شهر جدید مهاجران-امیرکبیر ، با عنایت به اینکه تا کنون چندین نوبت به صورت پیامک،نصب بنر، اطلاع رسانی از صدا و سیمای استان ،تهیه پوستر، و … در خصوص بارگذاری و تحویل مدارک مربوط به ثبت نام طرح فوق اطلاع رسانی گردیده است

بدینوسیله به عنوان آخرین مرحله اعلام می دارد، متقاضیانی که مدارک خود را بارگذاری و تحویل آن شرکت نداده اند از تاریخ 17 لغایت 21 آیان ماه فرصت دارند نسبت به موضوع اقدام و در غیر اینصورت این شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ثبت نام انجام شده ندارد و عدم ارایه مدارک به منزله انصراف از طرح اقدام ملی تلقی می گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21769
کد خبر
21769