متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی خواهشمند است قبل از مراجعه به شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر، مدارک ذیل را تکمیل و فرم تعهد را به امضای دفترخانه اسناد رسمی برسانید .

  1. اصل و فایل اسکن از اصل تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم 200k )
  2. اصل و فایل اسکن از اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم   200k)
  3. اصل و فایل اسکن از اصل گواهی کفالت(سرپرستی) درصورت ضرورت( فرمت JPG با حجم 200k)
  4. اصل و فایل اسکن از اصل گواهی سابقه سکونت در پنج سال اخیر(گواهی اشتغال به کار، گواهی تحصیل فرزندان، سابقه بیمه)( فرمت JPG با حجم k200)
  5. تعهدنامه محضری مبنی بر دارا بودن شرایط فرم تعهد نامه متقاضی طرح اقدام ملیجهت دانلود کلیک نمائید
  • متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی که درسایر شهرها ثبت نام نموده اند، پس از دریافت پیام کوتاه از طرف بنیاد مسکن جهت بارگذاری مدارک در سامانه و حضور در شعب بنیاد مسکن شهر محل تقاضا دعوت خواهند شد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20945
کد خبر
20945