عنوان قوانین و مقررات
املاکی و حقوقی
برنامه ها و سیاست های کلی بالادستی
بهینه سازی مصرف انرژی
پژوهش
پیمان، مشارکت، سرمایه گذاری، قرارداد و رسیدگی
ترابری
تشکیلات و ساز و کار کلی شرکت
حقوق شهروندی و توسعه‌ی اجتماعی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت شهری
مسکن
معماری و طراحی شهری
نظارت و کنترل پروژه های روبنایی و زیربنایی
نوسازی، منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه