قل دوم مخزن آب شرب شهر بعد از شستشو و تمیز کاری ، ضد عفونی آماده برای آبگیری شد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20328
کد خبر
20328