مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن، تاسیسات واقع در حریم شهر جدید امیرکبیر به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار شامل گشت پیاده – گشت زنی در پروزه های اجرایی – نگهبانی از تاسیسات و نگهبان ساختمان اداری شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن، تاسیسات واقع در حریم شهر جدید امیرکبیر به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار شامل گشت پیاده – گشت زنی در پروزه های اجرایی – نگهبانی از تاسیسات و نگهبان ساختمان اداری شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی از اراضی – اماکن، تاسیسات واقع در حریم شهر جدید امیرکبیر به وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار شامل گشت پیاده – گشت زنی در پروزه های اجرایی – نگهبانی از تاسیسات و نگهبان ساختمان اداری شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیرو جهت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر جدید امیرکبیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی عمومی در شهر جدید امیر کبیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آرشیو مشارکتی