مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۰قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران و ۱۰ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۸ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی(با تراکم ویلایی) صرفاً در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی اجاره ساختمان (رستوران) در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
فراخوان عمومی اجاره مجموعه ورزشی استخر شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ -
آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات احداث تقاطع ورودی شهر جدید امیرکبیر در محور اراک – سلفچگان ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله یک شهر جدید مهاجران ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ایستگاه پمپاژ آب شرب شهر جدید امیر کبیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله یک شهر جدید مهاجران ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات احداث تقاطع ورودی شهر جدید امیرکبیر در محور اراک – سلفچگان ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره‌برداری پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید امیرکبیر به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در روز (به روش EPC) ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه یادمان شهید گمنام در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
آرشیو مناقصات

مشارکتی

????? ????? ?????? ????? ????
آرشیو مشارکتی