عنوانتاریخ انتشارآخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی(با تراکم ویلایی) صرفاً در شهر جدید امیرکبیر۱۳۹۸/۰۹/۲۱۱۳۹۸/۱۰/۰۷
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران۱۳۹۸/۰۹/۰۵۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی اجاره ساختمان (رستوران) در شهر جدید امیرکبیر۱۳۹۸/۰۹/۰۵۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران۱۳۹۸/۰۸/۱۳۱۳۹۸/۰۸/۲۸
فراخوان عمومی اجاره مجموعه ورزشی استخر شهر جدید امیرکبیر۱۳۹۸/۰۷/۲۳۱۳۹۸/۰۸/۰۹
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور۱۳۹۸/۰۴/۲۰-
فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی محله ۳ شهر امیرکبیر)۱۳۹۸/۰۳/۲۱۱۳۹۸/۰۴/۱۳
فراخوان ارزیابی کیفی (انجام مطالعه و تهیه طرح مرحله اول و دوم آماده سازی محله ۲ شهر مهاجران ) ۱۳۹۸/۰۳/۲۱۱۳۹۸/۰۴/۱۳