عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات احداث تقاطع ورودی شهر جدید امیرکبیر در محور اراک – سلفچگان ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره‌برداری پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید امیرکبیر به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در روز (به روش EPC) ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات آماده سازی محله دو شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه یادمان شهید گمنام در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه آب و فاضلاب شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ -
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه آب و فاضلاب شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ -
فراخوان عمومی فروش 26 قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران - -
فراخوان عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر - -