سید رضا میرعبدالحق

آقای مهندس سید رضا میرعبدالحق

عضو هیات مدیره

آقای سید رضا میرعبدالحق عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می باشد .

شماره تماس: ۳۳۵۵۱۱۰۸-۰۸۶     ایمیل سازمانی: r.mirabdolhagh@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی : 

رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان کمیجان

رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهر خنداب

رئیس اداره اجرایی راه و شهرسازی استان مرکزی

مشاور مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی

عضو هیات مدیره شرکت عمران  شهر جدید امیرکبیر 

گالری تصاویر