به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر ملاقات مردمی باحضور دکتر طاهر خانی،دکتر زندیه وکیلی و دکتر طهماسبی و مهندس مرادی در سالن اجتماعات با تعدادی از ساکنین بر گزار گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر ملاقات مردمی باحضور دکتر طاهر خانی،دکتر زندیه وکیلی و دکتر طهماسبی و مهندس مرادی در سالن اجتماعات با تعدادی از ساکنین بر گزار گردید.
چند تن از اهالی مشکلات را مطرح کردند.
دکتر طاهر خانی هم راهکارهای دادند و دستورات را برای اجرای یکسری از کارها را صادر فرمودند.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20183
کد خبر
20183