نشست مشترک سرپرست شرکت ،اعضاء هیئت مدیره و معاونین با سرمایه گزار جهت ساخت مسکن در شهر جدید امیرکبیر روز دوشنبه مورخ 98/4/24 در راستای تحقق اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19706
کد خبر
19706