این مجموعه شامل استخر، سونا ، جکوزی و سالن ورزشی می باشد و همچنین در مجاورت آن زمین فوتبال با چمن مصنوعی ، زمین بسکتبال و والیبال احداث گردیده است.

توضیحات پروژه

مساحت زمین (مترمربع):۳۱۱۵

مساحت بنا (مترمربع): ۱۳۱۰

درصد پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰

سال افتتاح پروژه :۱۳۹۸