روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید
امشب از جام تولای وی افطار کنید
میلاد کریم اهل بیت مبارک
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19803
کد خبر
19803