اولین جلسه کاری شرکت عمران امیرکبیر در سال ۱۴۰۰ با فراهم کردن مقدمات حضور سرمایه گذاران در پروژه های دو شهر امیر کبیر و مهاجران با دعوت از آقای مهندس شرفی برگزار گردید . در این جلسه مقرر شد مقدمات حضور چند شرکت سرمایه گذاری بزرگ از جمله شرکت کوزو در استان مرکزی فراهم گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21928
کد خبر
21928