در راستای تسریع در ارائه خدمات زیر بنایی ورو بنایی همزمان با سکونت و جمعیت پذیری شهر جدید امیرکبیر ودرجهت دستیابی به رضایت اجتماعی احداث زیرگذر ورودی فعلی شهر جدید امیرکبیر پس از تصویب درشورای هماهنگی ترافیک استان هم اکنون فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه در دستور کار قرار دارد وهمچنین در راستای توسعه پایدار شهری وفراهم سازی زیرساخت های لازم جهت استفاد مجدد از آب خاکستری وبرگزاری انتخاب پیمانکار به روش طرح وساخت جهت، طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی وبهره برداری پکیج تصفیه خانه فاضلاب درحال حاضر تهیه اسناد مناقصه توسط مشاور برای طرح وساخت پکیج فاضلاب به ظرفیت پانصد متر مکعب مطابق در خواست ومطالبات مردم شهردراولویت کاری شرکت قراردارد

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21496
کد خبر
21496