خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19680
کد خبر
19680