بهار از باشکوهترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن راهی به سوی خدایافت و جمال پروردگار رابه تماشانشست وبادیدن آن رحمت ومحبت خداوند را به یاد آورد وآموخت چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات سرازیر است وما اگر او ونشانه هایش را فراموش کنیم اوهرگز ما را فراموش نمی کند.
عید نوروز روایتگر آداب وسنن دیرین ماست که همزمان با تحول طبیعت آمدن بهار را با اعتدال وزیبایی های بیشمارش به بندگان بشارت داده وجلوه جمال حضرت حق را در آینه طبیعت منعکس می کند.

اینجانب با کمال صمیمیت وافتخار ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامتی خدمت همه همشهریان محترم وهمکاران خودم در شرکت عمران امیدوارم در سایه توکل بر ایزد منان و تلاش، همت و همدلی همه علاقمندان به توسعه شهرهای جدید امیرکبیر ومهاجران سالی پر بار،پرخیربرکت وخدمت بیشتر برای شما مردم عزیزوبزرگوار داشته باشیم.
محمود مرادی نراقی مدیر عامل

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21171
کد خبر
21171