جلسه مدیر عامل شهر جدید امیر کبیر با مدیر کل فنی و حرفه ای استان مرکزی جناب آقای مهندس جلالوندی در خصوص شکل گیری همکاری های مشترک در حوزه مهارت آموزی و توانمند سازی ساکنان دو شهر جدید امیر کبیر و مهاجران .

در این جلسه مقرر گردید شرکت عمران زمینه حضور مربیان فنی و حرفه ای را برای آموزش دوره های مختلف در دو شهر امیر کبیر و مهاجران فراهم نماید. جلاوندی مدیر کل فنی و حرفه استان ضمن استقبال از طرح های توسعه دو شهر قول مساعد و همکاری همه جانبه با شرکت عمران را دادند

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21494
کد خبر
21494