Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی(با تراکم ویلایی) صرفاً در شهر جدید امیرکبیر
آگهی در محدوده شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه جام جم – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
آخرین مهلت ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
دانلود فایل مزایده دانلود کنید: قیمت و متراژ زمین

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیر در نظر دارد  تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) در شهر جدید امیرکبیر را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۵مراجعه نمایند:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ از ساعت ۸.

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۸.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم  می توانند جهت بازدید از محل قطعات مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه  به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران واحد حقوقی و املاک مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۳۵۵۲۹۸۱-۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر