Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی فروش تعداد 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) در شهر جدید امیرکبیر  و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارتمانی در شهر مهاجران
آگهی در محدوده شهر جدید امیرکبیر و شهر مهاجران
عنوان روزنامه روزنامه جام جم – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
آخرین مهلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دانلود فایل مزایده

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیر در نظر دارد  تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) در شهر جدید امیرکبیر و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارتمانی در شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۶مراجعه نمایند:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ از ساعت ۸.

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۸ تا  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت :۱۹.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم  می توانند جهت بازدید از محل قطعات مسکونی (۱۲ قطعه ) مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه  به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران واحد حقوقی و املاک مراجعه نمایند.و برای بازدید از قطعات زمین مسکونی با تراکم آپارتمانی (۲ قطعه) در شهر مهاجران به آدرس شهر مهاجران خیابان معلم خیابان بهارستان دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند .

اطلاعات تماس : تلفن ۳۳۵۵۲۹۸۱-۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر

اطلاعات تماس : تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲-۰۸۶ در شهر مهاجران