Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
آخرین مهلت ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
دانلود فایل مزایده *

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیردر نظر فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۴ مراجعه نمایند:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ از ساعت ۱۰ .

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل قطعات کارگاهی مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴:۳۰ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر واحد حقوقی و املاک و برای بازدید از قطعات زمین با کاربری تجاری و صنوف مزاحم به آدرس شهر مهاجران کوی فرهنگیان خیابان شقایق سه روبروی منازل مسکونی ناجا بلوک C۳ طبقه اول دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۴۰۳۷۴۶۳ – ۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر.

اطلاعات تماس:  تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶  شهر مهاجران