Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی واگذاری و فروش تعداد ۴۶ قطعه زمین با کاربری کارگاهی و مسکونی در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه جام جم
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
آخرین مهلت ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
دانلود فایل مزایده

متن آگهی

 شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر (مهاجران) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به واگذاری و فروش تعداد ۴۶ قطعه زمین با کاربری کارگاهی و مسکونی در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران توسط سامانه تدارکات الکترونیک دولت به شرح ذیل اقدام نماید:

متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۰۱۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۳مراجعه نمایند:

جدول فراخوان عمومی نسبت به واگذاری و فروش تعداد ۴۶ قطعه زمین کلیک نمایید.

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ از ساعت ۱۰ صبح.

مهلت دریافت اسناد از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳تا مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹.

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۳۰ تا  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ساعت ۱۹.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل قطعات مورد فروش در شهر جدید امیرکبیر از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر واحد حقوقی و املاک و برای بازدید از قطعات مورد فروش در شهرمهاجران به آدرس شهر مهاجران کوی فرهنگیان خیابان شقایق سه روبروی منازل مسکونی ناجا بلوک C۳ طبقه اول دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۴۰۳۷۴۶۳ – ۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر.

اطلاعات تماس:  تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶  شهر مهاجران