فرصت‌های سرمایه‌گذاری

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

مرکز تپه قاش سبز

شهر امیرکبیر از شهرهای تازه تاسیس ایران است که در فاصله 40 کیلومتری شرق اراک و در بزرگراه اراک - قم واقع شده است. شهر امیرکبیر از جنوب به محور ارتباطی اراک - قم و روستای ابراهیم آباد، از شمال به راه آهن سراسری تهران جنوب و تپه های اطراف محدود می شود. طرح جامع [...]

مجتمع های ویلایی امیرکبیر

مدل سرمایه گذاری در این طرح مشارکت مدنی می باشد که رایج ترین نوع مشارکت در طرحهای ساختمانی بین بخش خصوصی و دولتی می باشد . اساس این نوع مشارکت بر این است که ابتدا آورده های طرفین براساس سه مولفه زمین، عوارض و ساخت ارزیابی و سنجش شده و مقدار آورده های طرفین محاسبه [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content